Hoge Raad bevestigt laag btw-tarief op verhuur kajuitzeiljachten

Op 22 november 2019 bevestigde de Hoge Raad dat het lage btw-tarief van toepassing is op het ter beschikking stellen van kajuitzeiljachten, vanuit een sportaccommodatie en met ‘aanvullend dienstbetoon’ (zoals het geven van instructies ten aanzien van het gebruik van het jacht en de weersvoorspellingen); een oordeel waar de belanghebbende lang op moest wachten. In …

Btw bouwterrein

KPC Herning leidt tot heldere toetsing voor kwalificatie bouwterrein

KPC Herning leidt tot heldere toetsing voor kwalificatie bouwterrein. In de rij arresten van het HvJ over de fiscale kwalificatie ‘bouwterrein’ is het arrest KPC Herning (HvJ 4 september 2019, zaak C-71/18) de meest recente. Het HvJ merkt in dit arrest op dat hij al ‘herhaaldelijk’ aanwijzingen heeft gegeven over welke objectieve gegevens relevant kunnen …

Themabijeenkomst gebiedsontwikkeling

Presentaties themabijeenkomst gebiedsontwikkeling

Gisteren ontvingen we 120 gasten tijdens onze themabijeenkomst gebiedsontwikkeling. Met professionals uit het vakgebied luisterden we onder het dagvoorzitterschap van Geurt van Randeraat naar de presentaties van Marinda de Smidt (SKA), Boy Wesel (Bouwinvest) en Chantal Snelling Berg (NS) over PAS, verstedelijking en mobiliteit. Friso de Zeeuw (emeritus hoogleraar TU Delft) en Jop Fackeldey (gedeputeerde van de provincie Flevoland) sloten af …

Bouwterrein, sloop en nieuwbouw

Wel of geen bouwterrein? Het arrest KPC Herning

Het Europese Hof van Justitie mocht zich onlangs (4 september 2019) opnieuw uitlaten over de reikwijdte van het begrip “bouwterrein”. Zoals bekend geldt als bouwterrein ‘onbebouwde grond die kennelijk is bestemd om te worden bebouwd met één of meer gebouwen’. De situatie De Deense vennootschap KPC Herning is een projectontwikkelaar en tevens bouwonderneming. KPC Herning …

Vrijstelling overdrachtsbelasting splitsing rechtspersoon

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij juridische splitsing rechtspersoon

Onlangs (13 september 2019, nr. 18/04792) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vrijstelling overdrachtsbelasting, die geldt bij een juridische splitsing van een besloten vennootschap (B.V.), ook kan worden toegepast als op voorhand al duidelijk is dat de aandelen van de afgesplitste B.V. vrijwel direct daarop zullen worden verkocht aan een derde. Splitsingsvrijstellingsvoorwaarden Een belangrijke …

Quick fixes

Nieuwe regels voor aantonen van intracommunautaire leveringen

Per 1 januari 2020 zal een aantal ‘snelle reparaties’ (de ‘quick fixes’) worden uitgevoerd ten aanzien van het huidige btw-systeem. Het gaat hierbij om: een vereenvoudiging voor ‘call off-voorraden’; de introductie van het btw-identificatienummer van de afnemer als materiële voorwaarde voor toepassing van het 0% btw-tarief voor intracommunautaire leveringen; introductie van bewijsregels voor intracommunautaire leveringen; …

Bouw & Vastgoed cursus in Zeist

Op dinsdagmiddag 14 mei organiseren PT Finance, DHK Tax & Legal en Straatman Koster Advocaten de jaarlijkse bouw- en vastgoedcursus in Slot Zeist. Tijdens deze cursusmiddag komen actuele thema’s in de bouw- en vastgoedsector aan bod. Dit jaar zijn naast dagvoorzitter en spreker Tom Berkhout, ook Bernd Veldman van vastgoedkenniscentrum Belastingdienst en Jeroen de Jong …

Wanneer “roerend” of “onroerend” voor de btw?

Fiscaal is de vraag of bepaalde zaken “roerend” of “onroerend” zijn regelmatig van belang: De levering van onroerende zaken door een ondernemer is in beginsel vrijgesteld van btw; De levering van roerende zaken door een ondernemer is juist belast met btw; Een verkrijging van onroerende zaken is in beginsel belast met overdrachtsbelasting; Overdrachtsbelasting is niet …

Ruimere toepassing “familievrijstelling” overdrachtsbelasting

De overname van bedrijven binnen de familiesfeer, meestal van ouder(s) naar kind(eren), gaat regelmatig samen met de overdracht van het gebouw waarin het bedrijf wordt uitgeoefend. Er is voor deze situatie voorzien in een faciliteit voor de overdrachtsbelasting, die het eenvoudiger moet maken om het familiebedrijf “bij leven” over te dragen. De overnemende familieleden kunnen …