Stichtingen en verenigingen

Btw bij stichtingen en verenigingen

De fiscale positie van stichtingen en verenigingen is vaak niet duidelijk. Het komt regelmatig voor dat dergelijke organisaties bij onderzoek door de Belastingdienst voor grote verrassingen komen te staan. Bij een goede structuur en de juiste overeenkomsten kan dit veelal worden voorkomen.

Enkele aspecten die vaak van belang zijn bij stichtingen en verenigingen, zijn:

  • De onderlinge verrekening van kosten
  • De toepassing van het juiste btw-tarief
  • De toepassing van btw-vrijstellingen

Daarnaast speelt vaak dat het (al dan niet incidenteel) realiseren van overschotten kan leiden tot de heffing van Vennootschapsbelasting.

Wij hebben veel ervaring met betrekking tot fiscale aspecten die van belang zijn voor stichtingen en verenigingen en kunnen de fiscale positie van deze organisaties analyseren en optimaliseren.

Onze klanten

Ons klantenbestand aan stichtingen en verenigingen is zeer divers: van vakbonden tot sportverenigingen, van brancheorganisaties tot goede doelen-organisaties, van organisaties die grootschalige evenementen organiseren tot sociaal culturele organisaties in de (semi) overheidssfeer.