Douane

Nederland maakt deel uit van de Europese Unie (EU). De EU is een zogenoemde “douane-unie”. Dat betekent dat het hele EU-gebied één douanegebied is. Wanneer een internationale onderneming goederen vanuit een niet-EU-lidstaat naar de EU brengt of vanuit een EU-lidstaat naar een bestemming buiten de EU brengt, krijgt deze onderneming te maken met douanebepalingen en veelal met (daaraan gerelateerde) internationale handelsbepalingen.

Om eenheid van het douanebeleid te krijgen voor het gehele EU-douanegebied is de douanewetgeving vastgelegd in het Europese Douanewetboek. Dit Europese Douanewetboek bestaat uit meerdere (directe werkende) EU-verordeningen die door iedere EU-lidstaat moeten worden toegepast. EU-lidstaten mogen slechts beperkt aanvullende nationale douaneregelingen hebben, die veelal zien op de inrichting en (strafrechtelijke) bevoegdheden van de douaneadministratie. Ook de douanetarieven (de hoogte van de douanerechten) zijn vastgelegd in Europese Douanewetgeving.

Onze diensten

Vanuit DHK hebben wij een zeer uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de Europese douanewetgeving. Onze diensten bestaan op dit gebied uit:

  • Douaneplanningsmogelijkheden op het gebied van douaneaspecten bij productontwikkeling, inkoop (zoals bijvoorbeeld tariefindeling (Bindende Tariefinlichting/ BTI), douanewaarde, oorsprong (Bindende Oorspronginlichting/ BOI en tariefpreferenties), inpassen van douaneprocedures in logistieke en distributieprocessen (douanevervoer, douane-entrepots, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, passieve veredeling, tijdelijke invoer) – al dan niet in combinatie met inpassing/aanpassing aan bestaande ERP-systemen;
  • Verminderen/beheersen van douane-compliance kosten (inclusief assisteren van en monitoringsaspecten bij “Authorised Economic Operator” – AEO-erkenningen);
  • Vaststellen en voorstellen van vermindering van douanerisico’s;
  • Uitvoeren van controles op het gebied van douane en internationaal handel compliance;
  • Alle andere indirecte belastingzaken, voor zover gerelateerd aan douane en internationale handel, zoals antidumpingheffing, accijnzen en btw;
  • Internationale handelsonderwerpen;
  • Voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij de Nederlandse Douane, de Nederlandse belastingrechter en het Europese Hof van Justitie.

Onze aanpak

Onze werkzaamheden verrichten wij doorgaans op dossier-basis, voor zowel Nederlandse klanten als voor klanten gevestigd in andere EU-lidstaten en in landen buiten de EU. Voor een beperkt aantal klanten wordt op doorlopende basis werkzaamheden verricht.

Klanten worden doorgaans op EU-niveau door ons geadviseerd. Dit is met name het geval voor douanedossiers die betrekking hebben op andere EU-lidstaten dan Nederland (en waarvan de douanewetgeving dus voor 99% gebaseerd is op de eerder aangehaalde direct werkende Europese douanewetgeving). Voor “Nederlands” douanedossiers geldt dat wij onze advisering, indien van toepassing, mede baseren op de specifieke Nederlandse bepalingen. Wanneer voor de advisering met betrekking tot een andere EU-lidstaat meer gedetailleerde informatie nodig is, dan schakelen wij doorgaans een lokale douaneadviseur in. De lokale douaneadviseur verstrekt vervolgens de advisering voor desbetreffende EU-lidstaat, rechtstreeks of via ons aan onze klant (zulks, vanzelfsprekend, in overleg met de klant). In bepaalde gevallen voeren wij zelf dit soort werkzaamheden uit: in opdracht van of in nauwe samenwerking met advocaten- en/of accountantskantoren in andere lidstaten, ten behoeve van hun klanten.