Onze fiscale vertegenwoordiging

Ervaren algemeen fiscaal vertegenwoordiger. Vanuit onze dochteronderneming, VAT Fiscal Representatives Holland BV, verzorgen wij fiscale vertegenwoordiging van binnen en buiten de EU gevestigde ondernemingen.

Met meer dan tien jaar specifieke kennis en ervaring als fiscaal vertegenwoordiger kunnen wij onze klanten optimaal van dienst. Klanten waarderen ons om onze snelheid van handelen, onze praktische adviezen en onze transparante communicatie.

VAT Fiscal Representatives Holland BV heeft een zeer goede reputatie bij de Nederlandse Belastingdienst en is gedreven om deze reputatie te behouden. Tot onze klanten behoren onder meer internationaal opererende bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten, Brazilië, Roemenië, Finland en Duitsland.

“Klanten waarderen ons om onze snelheid van handelen, onze praktische adviezen en onze transparante communicatie.”

Onze diensten

Als fiscaal vertegenwoordiger houdt VAT Fiscal Representatives Holland BV voor elk van zijn klanten een afzonderlijke btw-registratie bij. Daarnaast verzorgt VAT Fiscal Representatives Holland BV de procedure voor zijn aanwijzing als fiscaal vertegenwoordiger en verzorgt hij de periodiek terugkerende verplichtingen van de vertegenwoordigde onderneming: het tijdig en juist indienen van de btw-aangifte en de Intrastat-aangifte.

De registratieprocedure/ aanwijzing als fiscaal vertegenwoordiger

Bij het aanwijzen van VAT Fiscal Representatives Holland BV als fiscaal vertegenwoordiger, dragen wij zorg voor de registratieprocedure. Voor de klant (een in het buitenland gevestigde onderneming) wordt een btw-registratie aangevraagd bij het in Heerlen gevestigde “kantoor Buitenland” van de Belastingdienst. Nadat er een btw-nummer aan de onderneming is toegekend, draagt de Belastingdienst het dossier over aan de Rotterdamse belastinginspecteur die bevoegd is voor VAT Fiscal Representatives Holland BV. Vervolgens zal ten behoeve van de Belastingdienst een bankgarantie gesteld moeten worden. Als fiscaal vertegenwoordiger kunnen wij zorg dragen voor het opstellen van de bankgarantie. Van tevoren kunnen wij voor u een inschatting maken van het bedrag waarop de bankgarantie gesteld zal moeten worden. De licentie om als fiscaal vertegenwoordiger op te treden en de artikel 23 btw-invoervergunning worden normaliter direct na afgifte van de bankgarantie door de Belastingdienst afgegeven.

Periodieke fiscale verplichtingen

Wanneer en zodra de onderneming is geregistreerd en wanneer VAT Fiscal Representatives Holland BV is aangewezen als fiscaal vertegenwoordiger, omvatten onze werkzaamheden de volgende handelingen:

1. De periodieke indiening van aangifteformulieren:

Ieder kwartaal moeten er aangifteformulieren worden ingediend. De aangifte bevat een opgaaf van de invoer in de EU (via Nederland), van de verkopen en van  de over kosten van derden in rekening gebrachte Nederlandse btw. De aangifte moet binnen een maand na de afloop van een kwartaal worden ingediend. In sommige gevallen is het nodig om de aangifteformulieren maandelijks in te dienen.

2. Het per kwartaal opstellen van de “EU Sales Listing”:

Deze lijst omvat alle intra-EU verkooptransacties per buitenlands btw-nummer. De lijst moet binnen een maand na afloop van het betreffende kwartaal worden ingediend. In sommige gevallen is het nodig om de lijst maandelijks in te dienen.

3. Het maandelijks indienen van de “Intrastat return”:

Intrastat is een systeem, dat wordt gebruikt om statistische gegevens te verzamelen over de intra-EU-handel. “Intrastat returns” moeten worden ingediend als intra-EU-verkopen en/of EU-aankopen het bedrag van € 900.000 per jaar overschrijden. Intrastat-aangiften moeten worden ingediend binnen 10 werkdagen na de desbetreffende maand. Vervolgens wordt de aangifte elektronisch toegezonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.