Voordelen van fiscale vertegenwoordiging

Voor ondernemingen van binnen en buiten de EU is btw een belangrijk punt van aandacht. Wanneer goederen in Nederland of in een ander EU-lidstaat worden ingevoerd, moeten er immers vaak douanerechten en moet altijd (invoer-)btw worden voldaan (in Nederland: 9% of 21 %, afhankelijk van het betreffende goed). De btw kan (doorgaans) bij de Nederlandse Belastingdienst worden teruggevraagd; de douanerechten niet.

Ingeval de goederen na invoer worden doorgeleverd, is de procedure voor het terugvragen van btw door buitenlandse ondernemingen in de meeste gevallen de volgende.

  1. De buitenlandse onderneming moet zich laten registreren en moet over een Nederlands btw-nummer beschikken om de verkopen voor de btw aan te kunnen geven.
  2. Wanneer de onderneming zich heeft laten registreren voor de btw, ontvangt zij per kwartaal een aangiftebiljet waarop ook de bij invoer betaalde btw kan worden teruggevraagd.
  3. Het ingevulde aangiftebiljet wordt meteen door de Belastingdienst gecontroleerd. Bij een positieve beoordeling neemt de Belastingdienst een besluit op grond waarvan het betaalde bedrag binnen ongeveer vier weken aan de buitenlandse onderneming wordt teruggestort. Het totale tijdsbestek tussen het moment waarop invoer-btw wordt afgedragen en het moment waarop het bedrag aan btw wordt terugontvangen bedraagt doorgaans 3 tot 6 maanden.

De geschetste procedure met betrekking tot de invoer-btw hoeft door een buitenlandse onderneming niet te worden doorlopen, wanneer de buitenlandse ondernemer een fiscaal vertegenwoordiger heeft aangewezen. In dit geval wordt de bij import af te dragen btw verrekend in de aangiften die door de fiscaal vertegenwoordiger worden opgemaakt. Deze manier van handelen heeft als belangrijk voordeel dat de btw over de geïmporteerde goederen niet van tevoren betaald hoeft te worden en de ondernemer de btw (ad 6% of 21%) niet hoeft te financieren.Net zo belangrijk is, dat vragen betreffende de btw-heffing door de fiscaal vertegenwoordiger snel en efficiënt met de Belastingdienst kunnen worden afgestemd. Indien er fouten zijn gemaakt ten aanzien van de btw kunnen deze in het algemeen door de fiscaal vertegenwoordiger zonder boetes worden hersteld.