Voordelen van een fiscaal vertegenwoordiger

Voordelen van fiscale vertegenwoordiging

Door VAT Fiscal Representatives Holland B.V. aan te stellen als uw algemeen fiscaal vertegenwoordiger voor de btw in de EU / Nederland, realiseert u de volgende voordelen:

Voorkomen van het betalen van btw bij invoer

‘Verlegging’ van btw
Het belangrijkste voordeel van het aanstellen van een Nederlandse fiscaal vertegenwoordiger is, dat dit de toepassing van de zogenoemde “btw-verleggingsregeling” mogelijk maakt. Dit voorkomt de noodzaak om btw te financieren voor de invoer van goederen van buiten de EU in Nederland.

Voorkomen van het moeten financieren van btw
Zonder de benoeming van een btw-fiscaal vertegenwoordiger, moet er op het moment van invoer btw worden betaald. Deze btw kan alleen achteraf worden teruggevorderd, door middel van een afzonderlijk teruggaaf verzoek. Dit verzoek moet vervolgens door de Belastingdienst worden beoordeeld. Een voorfinancieringsperiode van 3 tot 6 maanden is normaal bij deze procedure.

Een snelle start van uw handel
Zodra uw bedrijf ons machtigt om als fiscaal vertegenwoordiger op te treden, zullen we er alles aan doen om de vereiste registratienummers en vergunningen in de kortst mogelijke tijd te verkrijgen. Wij streven ernaar uw bedrijf in staat te stellen zo snel mogelijk zaken te doen in en vanuit Nederland.

VAT Fiscal Representatives Holland Top

Het bereiken van 0% btw oplossing op verkopen/ aankopen

Btw-entrepot & accijns entrepot
Het aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger kan ook voordelig zijn voor bedrijven die bepaalde goederen vrij van btw, onder een accijns entrepot of een btw-entrepot willen kopen. Deze geconditioneerde regimes maken het mogelijk om het btw-tarief van 0% toe te passen op de aan- en verkoop van goederen die (plaatsgebonden of niet-plaatsgebonden) worden opgeslagen in een entrepot.

Andere gunstige btw-regelingen

 • De mogelijkheid om btw op invoer te vermijden door aanstelling van een btw fiscaal vertegenwoordiger
 • De toepassing van het 0% btw-tarief voor intracommunautaire leveringen/ intra-EU leveringen van goederen aan bedrijven (B2B)
 • Het verplaatsen van de btw-heffing naar de klant (“verlegging”) bij intra-EU-dienstverlening aan bedrijven (B2B).
VAT Fiscal Representatives Holland

Uw btw-verplichtingen in Nederland worden verzorgd

Wanneer heeft uw bedrijf btw-verplichtingen in Nederland?
Alle buitenlandse bedrijven die goederen of diensten leveren in Nederland, of vanuit Nederland naar een ander EU-land, hebben in principe een Nederlandse btw-registratie nodig. De btw-registratie roept de noodzaak op om te voldoen aan Nederlandse btw-verplichtingen. Buitenlandse (niet-Nederlandse) bedrijven kunnen een Nederlandse btw-vertegenwoordiger aanwijzen om hun administratieve btw-verplichtingen na te komen. Wij zijn gespecialiseerd in het assisteren en verzorgen van de administratieve btw-verplichtingen van buitenlandse bedrijven.

Btw-verplichtingen die wij standaard verzorgen

 • Tijdig indienen van de (maandelijkse of driemaandelijkse) btw-aangifte
 • Tijdig indienen van de “Opgaaf ICP” (lijst van EU-transacties)
 • Tijdig indienen van de Intrastat-aangifte (indien van toepassing)
 • Duidelijke instructies geven met betrekking tot de betaling van de verschuldigde btw aan de belastingdienst, indien gewenst vanaf uw reguliere buitenlandse bankrekening
 • Optreden als de lokale vertegenwoordiger van uw bedrijf voor eventueel benodigd contact met de belastingdienst

Verdere btw-bijstand
Andere ondersteuning die wij doorgaans bieden betreft de  praktische implementatie van:

 • Btw-factuurvereisten
 • Specifieke btw-regelingen (bijvoorbeeld: invoer, uitvoer, verkoop binnen de EU, vereenvoudigde ABC-regeling, btw-entrepot, afstandsverkopen, One Stop Shop (OSS) of Mini One Stop Shop (MOSS))
 • Administratieve verplichtingen met betrekking tot het documenteren van bewijsmateriaal voor aantoning van het 0% btw-tarief
VAT Fiscal Representatives Holland Top