KPC Herning leidt tot heldere toetsing voor kwalificatie bouwterrein

KPC Herning leidt tot heldere toetsing voor kwalificatie bouwterrein. In de rij arresten van het HvJ over de fiscale kwalificatie ‘bouwterrein’ is het arrest KPC Herning (HvJ 4 september 2019, zaak C-71/18) de meest recente. Het HvJ merkt in dit arrest op dat hij al ‘herhaaldelijk’ aanwijzingen heeft gegeven over welke objectieve gegevens relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de vraag in welke omstandigheden verschillende opeenvolgende prestaties samen moeten worden aangemerkt als de levering van een fiscaal bouwterrein. Het gaat hierbij steeds om situaties dat een terrein met gebouw wordt geleverd en bovendien de sloop van dit gebouw en de bestemming voor nieuwbouw is overeengekomen. In dit artikel behandelen wij het arrest KPC Herning, tezamen met de ‘eerdere aanwijzingen’ die het HvJ heeft gegeven.

Bron: mr. I.M. Duinker, drs. K. Dijkstra, ‘KPC Herning leidt tot heldere toetsing voor kwalificatie bouwterrein’, BTW-Bulletin 2019-12 (80-88).

Deel dit artikel op LinkedIN