Btw & ovb

Specialisten btw en overdrachtsbelasting

DHK Tax & Legal is specialist op het gebied van de omzetbelasting (btw) en de overdrachtbelasting (ovb). Op dit gebied adviseren wij over een breed scala aan fiscale onderwerpen, voor grote en minder grote btw-ondernemers, zowel nationaal als internationaal.

Wij zien het als onze taak om aan te sluiten bij de behoeften van onze klanten: helder advies, dat gericht is op het vinden van oplossingen in plaats van op het aanwijzen van problemen.

In dit kader verzorgen wij niet alleen fiscale analyses en adviezen over optimalisatie van uw fiscale positie, maar begeleiden wij ook (periodiek) overleg met de Belastingdienst en behartigen wij de belangen van onze klanten in fiscale procedures tot en met de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie.

“Wij bieden helder fiscaal advies, dat gericht is op het vinden van oplossingen in plaats van op het aanwijzen van problemen.”

Onze dienstverlening

Wij zijn specialist op het gebied van btw & overdrachtsbelasting. Op dit gebied adviseren wij met betrekking tot een breed scala aan fiscale kwesties. Daarbij zien wij het als onze taak om aan te sluiten bij de behoeften van onze klant en, met onze advisering, in deze behoeften van onze opdrachtgevers te voorzien. In dit kader verzorgen wij niet alleen fiscale analyses en adviezen, maar begeleiden wij ook (periodiek) overleg met de Belastingdienst en behartigen wij de belangen van onze klanten in fiscale procedures tot en met de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie.

Lees meer Top

Begeleiding van onroerend goed projecten

Wij zijn gespecialiseerd in de fiscale begeleiding van onroerend goed projecten vanaf de voorbereidende fase tot de eindfase. Binnen de voorbereidende fase staat het maken van een fiscale planning centraal. In opdracht van de betrokken partijen controleren wij deze planning op een juiste fiscale uitwerking. Gedurende de loop van een onroerend goed project wordt onze advisering in overleg met de opdrachtgever geactualiseerd naar de gewijzigde omstandigheden. Indien nodig verzorgen wij daarbij concrete afstemming met de Belastingdienst.

Lees meer Top

Structureren btw & overdrachtsbelasting bij multinationals en bedrijfsovernames

Structurering bij concerns voor btw & overdrachtsbelasting
De manier waarop een concern is vormgegeven is bepalend voor zijn fiscale positie. Wij hebben een ruime ervaring met het doorlichten van concerns op een zo goed mogelijke fiscale positie. Een aspect dat daarbij vaak speelt, is het aspect van een btw-fiscale eenheid. Ook hebben wij ruime ervaring met advisering omtrent de gevolgen van intercompany-doorbelastingen, zowel binnen Nederland als grensoverschrijdend.

Lees meer Top

Onderzoeken bij ondernemingen en non-profitinstellingen

Wij beschikken over ruime ervaring in het verrichten van btw-onderzoeken bij instellingen en ondernemingen, met name ook bij instellingen en ondernemingen die niet alle btw als voorbelasting kunnen verrekenen. Bij deze “gemengde” ondernemingen is daarnaast het berekenen (en controleren) van de integratieheffing ten aanzien van onroerende zaken en herziening van btw op roerende en onroerende zaken een belangrijk fiscaal aspect.

Lees meer Top

Procedures bij rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie

In de voorfase van een procedure
In de praktijk kan het voorkomen dat er een verschil van mening ontstaat met de Belastingdienst. Wanneer het niet mogelijk blijkt om dit verschil van mening in onderling overleg op te lossen, kan het nodig en/of wenselijk zijn om een fiscale procedure op te starten. Een procedure begint met een bezwaarschrift dat (binnen de daarvoor geldende termijn) tegen een naheffingsaanslag of tegen een eigen aangifte wordt ingediend bij de Belastingdienst.

Lees meer Top

Backoffice voor accountants- en advocatenkantoren

Voor andere zakelijke dienstverleners, zoals accountants, advocaten en notarissen, fungeren wij veelvuldig als “Fiscale Backoffice”. Vanuit ons specialisme btw & overdrachtsbelasting, maar ook vanuit ons specialisme douane & internationale handel, dragen wij zorg voor de advisering op vraagstukken die van belang zijn voor de dienstverlening van deze zakelijke dienstverleners aan hun klanten. De wijze waarop wij adviseren wordt van tevoren in goed overleg afgestemd met de zakelijke dienstverlener die ons heeft ingeschakeld.

Lees meer Top