Onderzoeken bij ondernemingen en non-profitinstellingen

Wij beschikken over ruime ervaring in het verrichten van btw-onderzoeken bij instellingen en ondernemingen, met name ook bij instellingen en ondernemingen die niet alle btw als voorbelasting kunnen verrekenen. Bij deze “gemengde” ondernemingen is daarnaast het berekenen (en controleren) van de integratieheffing ten aanzien van onroerende zaken en herziening van btw op roerende en onroerende zaken een belangrijk fiscaal aspect. Vanuit DHK hebben wij hiervoor een eigen methodiek ontwikkeld om de berekeningen efficiënt en controleerbaar aan de klant en aan de Belastingdienst te rapporteren, als basis voor de teruggave van pro rata btw.