Belastingadvies

Wij verrichten onze dienstverlening binnen verschillende praktijkgebieden. Enkele fiscale kwesties die zich voor de btw en de overdrachtsbelasting kunnen voordoen zijn:

  • Samenloop tussen btw & overdrachtsbelasting;
  • Toepassing van het juiste tarief, ook wanneer een prestatie deels is belast tegen het hoge en deels tegen het lage btw-tarief;
  • Toepassing van vrijstellingen;
  • Advisering omtrent het realiseren van btw-aftrekrecht, onder meer in relatie tot vragen over het btw-ondernemerschap, het wel/niet toepassen van vrijstellingen of de toepasselijkheid van een btw-herzieningsperiode;
  • Toepassing van specifieke regelingen, zoals de verleggingsregeling in de bouwsector;
  • Toepassing van de btw-regels bij internationale transacties, zowel voor transacties met een contractpartij in een andere EU-lidstaat als met een contractpartij buiten de EU;
  • Btw-heffing bij de invoer van goederen;
  • Het gebruik van een btw-entrepot;
  • Fiscale vertegenwoordiging.