Gemeenten

Een unieke fiscale positie voor gemeenten

De fiscale posities van gemeenten is voor de btw & overdrachtsbelasting uniek. Naast het normale btw-systeem dat geldt voor ondernemers, kennen gemeenten het zogenoemde “BTW-Compensatiefonds” voor de terugvordering van btw op kosten (voorbelasting) die in de overheidssfeer worden gemaakt. Ook verrichten gemeenten prestaties in de ondernemerssfeer, waaronder van btw vrijgestelde prestaties, zodat de voorbelasting van gemeenten moet worden verdeeld naar verschillende categorieën. Wij hebben jarenlange ervaring met deze problematiek en adviseren gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden van gemeenten. Bijvoorbeeld bij door gemeenten tot uitvoering gebrachte bouwprojecten komt onze kennis van gemeenten en van (ontwikkeling van onroerende zaken door) commerciële partijen samen.