Overdrachtsbelasting in 2021 – 2% voor woningen & startersvrijstelling

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting (wetsvoorstel 35 576) heeft geleid tot aangepaste tarieven voor de overdrachtsbelasting. Eén van de (in de literatuur) meest besproken wijzigingen betreft de beperking van de reikwijdte van het 2%-tarief voor woningen. Gold tot en met 2020 voor elke woningverkrijging het 2%-tarief, met ingang van 2021 lijkt een compleet stroomschema (zoals opgenomen in de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting) nodig om te kunnen beoordelen of aanspraak bestaat op dit lage tarief. Voorts is een startersvrijstelling ingevoerd. Per 1 april 2021 (geen grap) wordt de ‘tariefstructuur’ nog wat complexer door de invoering van een plafondbedrag van € 400.000 voor die startersvrijstelling.

Naast de bovengenoemde wijzigingen betreft de Wet differentiatie overdrachtsbelasting bovendien een verhoging van het algemene overdrachtsbelastingtarief van 6% naar 8%.

Bron: mr. Henk de Kat, “Overdrachtsbelasting in 2021”, BTW-Bulletin 2021/32.

Deel dit artikel op LinkedIN