Internationale handel

De werkzaamheden die wij verrichten op het gebied van internationale handel zijn altijd gerelateerd aan de invoer, uitvoer en/of doorvoer van goederen. Zij zijn, met andere woorden, altijd gerelateerd aan douanedossiers. Hierbij moet worden gedacht aan:

  • Uit- en doorvoer van zogenaamde strategische goederen (dual-use goederen en militaire goederen);
  • Naleving van sanctiebepalingen;
  • Kwaliteits- en gezondheidseisen aan producten (producteisen, labelling-eisen, biologische producteisen, REACH, veterinaire en fytosanitaire bepalingen, etc.);
  • Naleving in- en uitvoerverboden;
  • Nalevering bepalingen inzake Intellectuele Eigendomsrechten (IPR);
  • Antidumpingrechten.

Onze diensten

Vanuit DHK hebben wij een zeer uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van internationale handel. Onze diensten bestaan op dit gebied uit:

  • Vaststellen van compliance-aspecten met betrekking tot de specifieke regelgeving voor de betreffende producten;
  • Beheersbaar maken van deze compliance-aspecten; en
  • Assisteren bij het oplossen van eventuele non-compliance-dossiers.

Onze aanpak

Voor een aantal aan douane gerelateerde onderwerpen van internationale handel bestaat (meestal direct werkende) Europese wet- en regelgeving. Wij adviseren in het algemeen op basis van deze Europese wet- en regelgeving, indien mogelijk aangevuld op basis van Nederlandse wetgeving.

Voor bepaalde onderwerpen op het gebied van internationale handel hebben wij een ruime, specifieke ervaring opgedaan. Dit betreft onder meer de heffing en inning van antidumpingrechten. Aangezien deze heffing en inning identiek zijn aan de heffing en inning van douanerechten (alsook voor beperkende maatregelen zoals in- en uitvoerverboden), verzorgen wij bij antidumpingrechten soortgelijke werkzaamheden als genoemd bij het onderdeel “Douane”.

Als echter voor een van de genoemde specifieke onderwerpen gedetailleerde/ specialistische kennis nodig is (bijvoorbeeld bij kwaliteit- of producteisen, IPR, REACH), dan beperken wij ons doorgaans tot zogenaamde “eerste lijninformatie” (herkennen probleem, vaststellen omvang probleem), waarna wij de klant in contact (kunnen) brengen met een specialist op het specifieke vakgebied (bijvoorbeeld merkrechtadvocaten, kwaliteitsexperts en veiligheidsexperts). Vanzelfsprekend wordt in overleg met de klant besloten of het contact met de desbetreffende specialist rechtstreeks door de klant of door tussenkomst van ons wordt voortgezet. Omgekeerd voeren wij dergelijke werkzaamheden als specialist douane & internationale handel in een aantal gevallen uit in opdracht van of in nauwe samenwerking met advocaten- en/of accountantskantoren ten behoeve van hun klanten.