Ziekenhuizen en zorginstellingen

Fiscaliteit voor ziekenhuizen en zorginstellingen

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben een bijzondere fiscale positie. De btw-regelgeving kent een vrijstelling voor medische verzorging van mensen. Een groot deel van de werkzaamheden van ziekenhuizen en zorginstellingen zal daarom zijn vrijgesteld. Dit geldt echter nadrukkelijk niet voor alle dienstverlening, mede doordat aan de vrijstelling strikte voorwaarden verbonden zijn.

Toepassing van het juiste btw-tarief, de (al dan niet) aftrekbaarheid van voorbelasting en het berekenen van pro rata percentages zijn daarom voor ziekenhuizen en zorginstellingen een terugkerend onderwerp. Ook de fiscale behandeling van gedetacheerd personeel is een onderwerp van aandacht. Daarnaast worden ziekenhuizen en zorginstellingen met extra fiscale vragen geconfronteerd wanneer zij overgaan tot het doen van investeringen (bijvoorbeeld bij de bouw, huur of verhuur van het benodigde vastgoed).

Onze diensten

Vanuit DHK hebben wij een ruime ervaring met de fiscale aspecten die spelen bij ziekenhuizen en zorginstellingen. Wij hebben deze medische dienstverleners in onze vaste klantenkring en kunnen daarom putten uit een ruime mate van praktijkervaring.

Top