Onroerend goed projecten

Wij zijn gespecialiseerd in de fiscale begeleiding van onroerend goed projecten vanaf de voorbereidende fase tot de eindfase. Binnen de voorbereidende fase staat het maken van een fiscale planning centraal. In opdracht van de betrokken partijen controleren wij deze planning op een juiste fiscale uitwerking. Gedurende de loop van een onroerend goed project wordt onze advisering in overleg met de opdrachtgever geactualiseerd naar de gewijzigde omstandigheden. Indien nodig verzorgen wij daarbij concrete afstemming met de Belastingdienst.

Projecten en opdrachtgevers

Momenteel begeleiden wij op het gebied van btw & overdrachtsbelasting een groot aantal vastgoedprojecten. Onze opdrachtgevers zijn:

  • Woningcorporaties;
  • (Project)ontwikkelaars;
  • Vastgoedontwikkelingsafdelingen van investeerders;
  • Gemeenten, Provincies en andere overheden;
  • Stichtingen en verenigingen;
  • Samenwerkingsverbanden van meerdere partijen.

Een aantal door ons begeleide projecten betreft de herontwikkeling van een deel van een (middel) grote stad met betrekking tot de herontwikkeling van enkele tientallen tot 1000 of meer woningen. Daarnaast zijn er veel projecten waarin er naast woningen ook culturele bestemmingen, scholen, winkels, kantoorruimten en dergelijke worden ontwikkeld of betreft het de realisatie van bedrijvenparken. Ook zijn wij als medeadviseur betrokken geweest bij zeer grootschalige projecten waarbij in een periode van ongeveer 20 jaar meer dan 10.000 woningen herontwikkeld worden of nieuw worden gerealiseerd.