Btw bouwterrein

KPC Herning leidt tot heldere toetsing voor kwalificatie bouwterrein

KPC Herning leidt tot heldere toetsing voor kwalificatie bouwterrein. In de rij arresten van het HvJ over de fiscale kwalificatie ‘bouwterrein’ is het arrest KPC Herning (HvJ 4 september 2019, zaak C-71/18) de meest recente. Het HvJ merkt in dit arrest op dat hij al ‘herhaaldelijk’ aanwijzingen heeft gegeven over welke objectieve gegevens relevant kunnen …