Bouwterrein, sloop en nieuwbouw

Wel of geen bouwterrein? Het arrest KPC Herning

Het Europese Hof van Justitie mocht zich onlangs (4 september 2019) opnieuw uitlaten over de reikwijdte van het begrip “bouwterrein”. Zoals bekend geldt als bouwterrein ‘onbebouwde grond die kennelijk is bestemd om te worden bebouwd met één of meer gebouwen’. De situatie De Deense vennootschap KPC Herning is een projectontwikkelaar en tevens bouwonderneming. KPC Herning …