Uitnodiging voor jaarlijkse bouw- en vastgoedcursus

Op donderdagmiddag 14 mei organiseren PT, DHK Tax & Legal en Straatman Koster Advocaten de jaarlijkse bouw- en vastgoedcursus in Slot Zeist. Tijdens deze cursusmiddag komen actuele  thema’s in de bouw- en vastgoedsector aan bod. Dit jaar zijn, naast dagvoorzitter en spreker Tom Berkhout, ook Tom Daamen van de TU Delft, Anne Marie Ferwerda van Straatman Koster Advocaten en Henk de Kat van DHK Tax & Legal als sprekers aanwezig. Onderwerpen als sturingsdilemma’s in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, relevante actualiteiten van de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting in relatie tot transformatiepanden, fiscale gevolgen van slopen en herbouwen én de actualiteiten van de Omgevingswet komen aan bod.


Sturingsdilemma’s en veerkracht in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling – Tom Daamen

Tom Daamen neemt u tijdens deze cursus mee in de resultaten van het onderzoek van de TU Delft naar grote binnenstedelijke gebiedstransformaties. Veel sturingsopgaven in gebiedstransformaties stellen ons voor een dilemma. Transformeren we met een beperkt aantal spelers of in een open netwerk? Transformeren we vanuit een beperkte rolopvatting, of nemen we de regie en verbinden we allerlei opgaven? Kiezen we voor zekerheid in plannen en afspraken, of juist voor flexibiliteit? Dergelijke dilemma’s komen voort uit onderzoek van de TU Delft naar grote binnenstedelijke gebiedstransformaties uit de afgelopen decennia, zoals het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch, Strijp-S in Eindhoven, Spoorzone in Delft en Binckhorst in Den Haag. Tom Daamen bespreekt de resultaten uit dit onderzoek.

Fiscale actualiteiten omzetbelasting, overdrachtsbelasting en vastgoed – Henk de Kat

Henk de Kat van DHK Tax & Legal neemt u mee in de relevante actualiteiten van de omzetbelasting en gaat daarnaast in op de transformatiepanden en de 2%-tarief voor de overdrachtsbelasting. Verder komt de verkoop van verhuurd vastgoed aan bod. Wat is de invloed daarvan op de pro rata voor de aftrek van btw op algemene kosten bij een belegger?

Fiscale actualiteiten winstsfeer vastgoedbeleggers en vastgoedontwikkelaars- Tom Berkhout

Prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS bespreekt de fiscale actualiteiten voor beleggers en ontwikkelaars en laat onder andere zien wat de gevolgen van de box 3 maatregelen voor vastgoed zijn, wat de fiscale gevolgen van slopen en herbouwen zijn en gaat in op de rekening-courantmaatregelen voor vastgoed en de herinvesteringsreserve. Daarnaast bespreekt en becommentarieert Tom Berkhout een aantal actuele markt- en onderzoeksrapporten over de bouw- en vastgoedmarkten.

Actualiteiten omgevingswet- Anne Marie Ferwerda
De Omgevingswet is aangenomen en treedt al in 2021 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Hoe ga je daar mee om? Anne Marie Ferwerda van Straatman Koster Advocaten bespreekt de meest recente actualiteiten en laat zien waar we rekening mee moeten houden. 

Programma
13.00 – 13.30 uur  Ontvangst met lunch
13.30 – 14.00 uur  Actualiteiten omgevingswet door Anne Marie Ferwerda van Straatman Koster advocaten

14.00 – 14.30 uur Fiscale Actualiteiten omzetbelasting, overdrachtsbelasting en vastgoed door Henk de Kat van DHK Tax & Legal
14.30 – 15.00 uur Fiscale actualiteiten winstsfeer vastgoedbeleggers en vastgoedontwikkelaars door prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS Universiteit Neyenrode

15.00 – 15.30 uur PAUZE

15.30 – 16.00 uur Actuele markt- en onderzoeksrapporten over vastgoedmarkten rapporten door prof. Dr. Tom Berkhout MRE MRICS Universiteit Neyenrode
16.00 – 17.00 uur Stedelijke transformatie: sturingsdilemma’s en veerkracht in binnenstedelijke ontwikkeling door Tom Daamen
17.00 –  18.30 uur Afsluiting en borrel

De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst bedragen € 100 exclusief btw. U kunt zich hier aanmelden voor de cursus.

We hopen u te zien op 14 mei in Zeist!

Deel dit artikel op LinkedIN