praktijkgebieden

Als specialist btw & overdrachtsbelasting en douane & internationale handel komen wij in aanraking met een groot aantal verschillende praktijkgebieden. Hierna kunt u meer informatie lezen over de praktijkgebieden waarbinnen wij regelmatig werkzaam zijn.

Watersportbranche

Advisering in de watersport Vanuit DHK hebben wij al meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van fiscale en juridische advisering in de watersportbranche. Wij adviseren onder meer ten aanzien van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de btw bij de (gehele of gedeeltelijke) zakelijke exploitatie van jachten (onder meer in opdracht van afnemers, werven en van (een grote variëteit aan) HISWA-leden).

Top

Woningcorporaties

Advisering binnen het complexe fiscale landschap voor woningcorporaties De fiscale positie van woningcorporaties blijkt in de praktijk complex. Dit geldt zowel de reguliere bedrijfsvoering met onder meer vraagstukken als de integratieheffing en de pro rata, als de ontwikkeling van nieuwbouw- of herstructureringsprojecten met woningen en/of maatschappelijk vastgoed.

Top

Gemeenten

Een unieke fiscale positie voor gemeentenDe fiscale posities van gemeenten is voor de btw & overdrachtsbelasting uniek. Naast het normale btw-systeem dat geldt voor ondernemers, kennen gemeenten het zogenoemde “BTW-Compensatiefonds” voor de terugvordering van btw op kosten (voorbelasting) die in de overheidssfeer worden gemaakt.

Top

Ziekenhuizen en zorginstellingen

Fiscaliteit voor ziekenhuizen en zorginstellingen Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben een bijzondere fiscale positie. De btw-regelgeving kent een vrijstelling voor medische verzorging van mensen. Een groot deel van de werkzaamheden van ziekenhuizen en zorginstellingen zal daarom zijn vrijgesteld. Dit geldt echter nadrukkelijk niet voor alle dienstverlening, mede doordat aan de vrijstelling strikte voorwaarden verbonden zijn.

Top

Stichtingen en verenigingen

Btw bij stichtingen en verenigingen De fiscale positie van stichtingen en verenigingen is vaak niet duidelijk. Het komt regelmatig voor dat dergelijke organisaties bij onderzoek door de Belastingdienst voor grote verrassingen komen te staan. Bij een goede structuur en de juiste overeenkomsten kan dit veelal worden voorkomen.

Top

Internationale ondernemingen

Veel internationaal opererende ondernemingen kiezen voor goederendistributie via Nederland. Redenen hiervoor zijn de gunstige ligging van Nederland als “poort” naar het Europese achterland én de efficiënte afhandeling van de invoerformaliteiten door de Belastingdienst (waaronder de Douane). Het Nederlandse systeem van de “artikel 23-invoervergunning” – op basis waarvan invoer-btw niet aan de Douane hoeft te worden betaald maar via de btw-aangifte wordt gerapporteerd – levert een belangrijk cash-flowvoordeel op.

Top