Onze dienstverlening

Wij zijn specialist op het gebied van btw & overdrachtsbelasting. Op dit gebied adviseren wij met betrekking tot een breed scala aan fiscale kwesties. Daarbij zien wij het als onze taak om aan te sluiten bij de behoeften van onze klant en, met onze advisering, in deze behoeften van onze opdrachtgevers te voorzien. In dit kader verzorgen wij niet alleen fiscale analyses en adviezen, maar begeleiden wij ook (periodiek) overleg met de Belastingdienst en behartigen wij de belangen van onze klanten in fiscale procedures tot en met de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie.

Praktijkgebieden en onderwerpen

Wij verrichten onze dienstverlening binnen verschillende praktijkgebieden. Enkele fiscale kwesties die zich voor de btw en de overdrachtsbelasting kunnen voordoen zijn:

  • Samenloop tussen btw & overdrachtsbelasting;
  • Toepassing van het juiste tarief, ook wanneer een prestatie deels is belast tegen het hoge en deels tegen het lage btw-tarief;
  • Toepassing van vrijstellingen;
  • Advisering omtrent het realiseren van btw-aftrekrecht, onder meer in relatie tot vragen over het btw-ondernemerschap, het wel/niet toepassen van vrijstellingen of de toepasselijkheid van een btw-herzieningsperiode;
  • Toepassing van specifieke regelingen, zoals de verleggingsregeling in de bouwsector;
  • Toepassing van de btw-regels bij internationale transacties, zowel voor transacties met een contractpartij in een andere EU-lidstaat als met een contractpartij buiten de EU;
  • Btw-heffing bij de invoer van goederen;
  • Het gebruik van een btw-entrepot;
  • Fiscale vertegenwoordiging.