Douane & internationale handel

Wij zijn specialist op het gebied van douane & internationale handel. Ook met douane & internationale handel samenhangende zaken maken onderdeel uit van onze expertise. Dit betreft bijvoorbeeld accijnzen & verbruiksbelasting en met douane verbonden btw-aspecten, zoals “invoer btw”. Wij geven u desgewenst graag verdere toelichting over onze dienstverlening op dit gebied.

Douane

Nederland maakt deel uit van de Europese Unie (EU). De EU is een zogenoemde “douane-unie”. Dat betekent dat het hele EU-gebied één douanegebied is. Wanneer een internationale onderneming goederen vanuit een niet-EU-lidstaat naar de EU brengt of vanuit een EU-lidstaat naar een bestemming buiten de EU brengt, krijgt deze onderneming te maken met douanebepalingen en veelal met (daaraan gerelateerde) internationale handelsbepalingen.

Top

Accijnzen & verbruiksbelasting

De EU-wetgeving op het gebied van accijnzen heeft geen “rechtstreekse werking”. Dit heeft tot gevolg, dat de EU-wetgeving op dit gebied altijd in de nationale wetgeving van de verschillende EU-lidstaten moet worden opgenomen. Op basis van deze op EU-wetgeving gebaseerde nationale wetgeving, worden de volgende goederen als accijnsgoederen aangemerkt:

Top

Internationale handel

De werkzaamheden die wij verrichten op het gebied van internationale handel zijn altijd gerelateerd aan de invoer, uitvoer en/of doorvoer van goederen. Zij zijn, met andere woorden, altijd gerelateerd aan douanedossiers.

Top