Bouw & Vastgoed cursus in Zeist

Op dinsdagmiddag 14 mei organiseren PT Finance, DHK Tax & Legal en Straatman Koster Advocaten de jaarlijkse bouw- en vastgoedcursus in Slot Zeist. Tijdens deze cursusmiddag komen actuele thema’s in de bouw- en vastgoedsector aan bod.

Dit jaar zijn naast dagvoorzitter en spreker Tom Berkhout, ook Bernd Veldman van vastgoedkenniscentrum Belastingdienst en Jeroen de Jong van BPD als spreker aanwezig. Onderwerpen als energietransitie en vastgoedrekenen, data-analyses vastgoed, de nieuwe aanvullingswet grondeigendom én de voorwaarden van overdrachtsbelasting komen aan bod.

Energietransitie en vastgoedrekenen – Jeroen de Jong
Door de energietransitie verandert er veel voor nieuwbouw en het beheer en gebruik van bestaand vastgoed. Hoe krijg je financieel grip op deze veranderingen? Jeroen de Jong van BPD laat tijdens deze cursus de impact van de extra kosten zien en het gevolg hiervan voor de waarde van het vastgoed. Want wat is nou eigenlijk een goede keuze als het gaat om deze energietransitie en hoe kan deze keuze financieel onderbouwd worden?

Aanvullingswet grondeigendom – Straatman Koster advocaten
Joost Hoekstra van Straatman Koster advocaten, legt u uit wat de gevolgen zijn van de nieuwe Aanvullingswet grondeigendom. Deze zal in de Omgevingswet worden geïntegreerd. In deze wet komen regels samen over verschillende bestaande instrumenten. Daarbij gaat het enerzijds om een nieuwe vormgeving van bekende instrumenten, zoals het (gemeentelijk) voorkeursrecht en de onteigening, anderzijds ook om het introduceren van het nieuwe instrument van de stedelijke kavelruil. Verder worden de regels over het kostenverhaal (grondexploitatie) aangepast. Joost stelt u op de hoogte van de wijzigingen en de inhoud en consequenties van deze aanvullingswet. 

Kansen en valkuilen van data-analyse technieken – Bernd Veldman
Daarnaast zal Bernd Veldman, werkzaam bij het Vastgoedkenniscentrum Belastingdienst, ingaan op data-analyse vastgoed, specifiek voor fiscaliteit en accountancy. Data-analyse geeft u de mogelijkheid om in scenario’s te kijken en toekomstige opbrengsten en kosten te voorspellen. Verrassende analyses met data uit verschillende systemen, zijn van grote meerwaarde en verbeteren de kwaliteit van rapportages. Bernd neemt u tijdens deze cursus mee in de kansen en valkuilen die het gebruik van data-analyse technieken op kunnen leveren.

Overdrachtsbelasting, actualiteiten en onderzoeksrapporten – DHK Tax & Legal en Tom Berkhout
Vervolgens neemt Henk de Kat van DHK u mee in de actualiteiten van de btw en de overdrachtsbelasting. In de wet waarin de overdrachtsbelasting is geregeld, staat niet helder omschreven wanneer er sprake is van een woning. Er zijn echter een aantal rechterlijke uitspraken waarin vrij duidelijke aanknopingspunten worden gegeven en waarin duidelijker wordt of er sprake is van 2% of 6% overdrachtsbelasting.

Tenslotte bespreekt en becommentarieert Tom Berkhout een aantal actuele markt- en onderzoeksrapporten over de bouw- en vastgoedmarkten tijdens deze cursus.

Programma
13.00 – 13.30 uur Ontvangst met lunch
13.30 – 14.00 uur  Opening door prof. Dr. Tom Berkhout 
14.00 – 14.30 uur Aanvullingswet grondeigendom omgevingswet door Joost Hoekstra 
14.30 – 15.00 uur Vastgoedrekenen en energietransitie door Jeroen de Jong 
15.00 – 15.30 uur PAUZE
15.30 – 16.00 uur Data-analyse vastgoed fiscaliteit & accountancy door Bernd Veldman 
16.00 – 16.30 uur Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting door mr. Henk de Kat
16.30 – 17.00 uur Actuele markt- en onderzoeksrapporten over vastgoedmarkten rapporten door prof. Dr. Tom Berkhout MRE MRICS Universiteit Neyenrode
17.00 –  18.30 uur Afsluiting en borrel

De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst bedragen € 100 exclusief btw.

U kunt zich hier direct aanmelden voor de cursus of door een reply op deze e-mail.

We hopen u te zien op 14 mei in Zeist!

Deel dit artikel op LinkedIN